Padėkojo gydytojai Nijolei Marcikonienei

Spa­lio 8 die­ną ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas pa­dė­kos raš­tą įtei­kė VšĮ Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­lik­li­ni­kos gy­dy­to­jai odon­to­lo­gei Ni­jo­lei Mar­ci­ko­nie­nei už pro­fe­sio­na­lu­mą, il­ga­me­tį ne­prie­kaiš­tin­gą ir pa­siau­ko­ja­mą dar­bą bei rū­pi­ni­mą­si žmo­nių svei­ka­ta. N. Mar­ci­ko­nie­nė dar­bą jau pa­lie­ka, tad me­ras V. Ja­rec­kas jai lin­kė­jo stip­rios svei­ka­tos, ras­ti šir­džiai mie­lų po­mė­gių. Bir­žų ra­jo­ne gy­dy­to­ja dir­bo nuo 1982 me­tų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.