Nauji reikalavimai parklupdys smulkiuosius ūkius

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administracijos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Sand­ra Bal­čiū­nie­nė tei­gė, kad žemdirbiai ga­lė­tų kreip­tis į Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją ir pra­šy­ti ati­dė­ti nau­jus rei­ka­la­vi­mus pie­no ūkiams, ta­čiau kol kas pa­gal­bos šauks­mo nesulaukė.
Sunkiai išgyvenantiems smulkiems pienininkystės ūkiams – nauji reikalavimai. Nuo kitų metų jie pardavimui galės priduoti tik atšaldytą pieną, o jau kitą mėnesį įpareigoti turėti buhalterinę apskaitą.

Naujovių nelaukė

Kaip ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse, taip ir Lietuvoje, įsigalios reikalavimas, pardavimui skirtą pieną atvėsinti. Iki šiol išimties tvarka ūkininkams leista neatšaldyti pieno, jeigu jis pristatomas pardavimui per dvi valandas po melžimo. Įstatymų leidėjai aiškina, kad pasiruošti skirtas dvejų metų pereinamasis laikotarpis baigėsi.

Ne mažiau aktualu ir tai, kad jau nuo gegužės, visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio, bet verčiasi individualia žemės ūkio veikla, privalės tvarkyti buhalterinę apskaitą. Iki šiol tai daryti turėjo tik ūkininkai, pretenduojantys ar gaunantys valstybės, ES fondų paramą, jeigu šios paramos teikimo sąlygose tai būdavo numatyta, taip pat ūkininkai bei gyventojai, įsiregistravę pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

Rajono ūkininkai sunerimę – tam reikia investicijų, įsipareigojimų bankams, tačiau nėra sąlygų ir galimybių. Jie bijo tikrintojų ir naujų sankcijų.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/