Naująjį skverą sutvarkys anksčiau nei planavo

Ž. Maniko nuotr.
Bū­si­ma­me skve­re prie Bir­žų mies­to Kęs­tu­čio ir Vy­tau­to gat­vių san­kry­žos jau ru­de­nį iš­vy­si­me nau­jus me­de­lius, gė­ly­nus, suo­le­lius.
Bir­žie­čiai smal­siais žvilgs­niais vars­to jau ku­rį lai­ką ap­tver­tą te­ri­to­ri­ją Bir­žų mies­te prie
Kęs­tu­čio ir Vy­tau­to gat­vių san­kry­žos. Žmo­nės do­mi­si, kas čia vyks­ta ir ka­da baigs dar­bus.

Pagal naują projektą minėtoje teritorijoje, kurią anksčiau puošdavo gėlynai, numatyta atnaujinti visą skverą: įrengti poilsio zoną, su želdynais, suoleliais, trinkelių ir skaldelės dangomis. Savivaldybei naujasis skveras kainuos 19 232 eurų. Darbai buvusio gėlyno vietoje prasidėjo dar pavasarį, o kasinėjimus pirmiausia atliko archeologai. Pasak Biržų rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo inžinieriaus Vaido Viederio, darbus minėtoje teritorijoje numatyta baigti iki spalio mėnesio, bet greičiausiai naująjį skverą, jo nuomone, išvysime anksčiau.