Liepų likimas pakėlė susijaudinimo bangą

F. Grunskio nuotr.
Vytauto gatvėje nupjautas liepas pasiėmė rangovas, kuris atliko medžių kirtimo darbus.
Publikavę straipsnį apie 12 liepų likimą Biržų mieste Vytauto gatvėje, susilaukėme nemažai komentarų. Sprendimas kirsti medžius sukėlė daug diskusijų ir Socialiniuose tinkluose. Žmonės teiravosi, kokie ekspertai priėmė šį sprendimą, kur nupjautos liepos bus dedamos. Atsakome į skaitytojų klausimus ir aiškinamės, ar gyventojai turi galimybę daryti įtaką medžių likimui?

Komisijos sudėtis

Ekspertų komisijos, priėmusios sprendimus dėl medžių šalinimo pirmininkė yra Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Justina Micikevičienė. Komisijos sekretorė – to paties skyriaus vyr. specialistė Vaida Bajorūnienė, nariai – savivaldybės vyr. inžinierius Vaidas Viederis, savivaldybės ekologė Jurgita Bruniuvienė; bendruomenės atstovas Nerijus Vadoklis, turintis miškininkystės magistrą.

Toliau skaitykite elektroninėje laikraščio versijoje (PDF 3 Eur/mėn.) http://old.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E