Kitoks požiūris į Biržus

Archyvo nuotr.
Iš Bir­žų ki­lęs Vin­cas Gri­gas tei­gia, kad nau­jas lei­di­nys „Bir­žai. Al­ter­na­ty­vus mies­to gi­das“ skir­tas ir vie­ti­niam gy­ven­to­jui, ir sve­čiui.
„Biržai. Alternatyvus miesto gidas“ – taip vadinasi naujas elektroninis leidinys, pristatantis Biržus. Knygos leidėjas – „Baltas taškas“. Autorė – Kristina Sadauskienė, o pagrindinis fotografas – Remigijus Baltušis. Leidinio idėjos bendraautoris – iš Biržų kilęs Vincas Grigas. Pasak jo, idėja sukurti alternatyvų mūsų miesto, ir iš dalies rajono, gidą kilo, todėl, kad net pagyvenęs Biržuose, taip ir liko jų gerai nepažinęs.

Žvilgsnis iš šalies

„Taip jau būna, kad kasdien, eidami pro tam tikras vietas, gyventojai net nepagalvoja, kas tai, kodėl, nuo kada? Manau, kad ir vietiniai knygoje suras juos nustebinti galinčių įdomybių“,- teigė V. Grigas.

Pasak jo, įdomus faktas, kad knygą parengė ne biržietis ar biržietė, bet Klaipėdoje gyvenanti rašytoja Kristina Sadauskienė. Ir tai, anot pašnekovo, yra labai didelis privalumas, nes knygoje į Biržus žiūrima iš šalies, taip, kaip juos mato ar gali pamatyti ne biržiečiai. Šis aspektas suteikia tam tikro žavesio ir originalumo.

Apie leidinio idėjas ir jų įgyvendinimą pasakoja V. Grigas.

Kaip gimė leidinio mintis, kokia leidinio pagrindinė idėja?

Biržai neturi šiandienos miesto pristatančio leidinio populiaria forma. Taip, yra gražių nuotraukų albumų, labai rimtų istorinių veikalų, bet, mano manymu, trūko knygos, kuri būtų tarpinis variantas su gražiomis nuotraukomis, lengvai parašytu tekstu apie pagrindinius miesto objektus, žmones, įvykius, vietas, mitus, būtų pasivaikščiojimo, pasivažinėjimo, pasiplaukiojimo maršrutai. Mūsų leidinys – tai knyga apie šiandienos miestą šių dienų žmonių akimis, kartu pasižvalgant, kaip dabarčiai padarė įtaką praeitis. Pagrindinė knygos idėja, kad atvykstantys į Biržus galėtų susipažinti su miestu, kaip gyvu organizmu. Standartiniai gidai turistams yra apkrauti faktais, adresais, nuorodomis, žemėlapiais. Rengdami alternatyvų miesto gidą norėjome perduoti Biržų atmosferą, biržiečio idėją. Tai irgi buvo viena iš priežasčių knygoje pateikti ranka pieštą miesto žemėlapį vietoje standartinio Google tipo žemėlapio.

Ar leidinys naudingas ir biržiečiams, ne tik Biržų miesto svečiams?

Leidinys skirtas tiek Biržų svečiams, tiek patiems biržiečiams. Esu tikras, kad net ir kelintos kartos biržiečiai ras įdomybių. Juk tai – šiandienos žmonių interpretacija, vaizdinys, kas yra Biržai, ir tai tikrai nebūtinai sutaps, kaip esame įpratę ar norime matyti savąjį miestą.

Pasinaudodamas proga, noriu padėkoti tiems, kurie prisidėjo prie leidinio atsiradimo – Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorei Vilmantei Vorienei. Jai pirmajai papasakojome knygos idėją. Ir nuostabu – neišgąsdinome! Atvirkščiai, sulaukėme tik tvirto „taip“: imamės, mielai prisidėsime, kaip galėsime. Ačiū tuometinei vicemerei Astrai Korsakienei už supratingumą ir paramą, kuri užtikrino sėkmingą šio projekto startą ir galėjome teikti paraišką Lietuvos kultūros tarybai. Ačiū Biržų turizmo informacijos centro direktorei Ramintai Indriulėnienei už pagalbą surandant Biržus gerai pažįstančius žmones. Dėkui Nijolei ir Petrui Seg, kad kažkada atvežė Vincą į Biržus. Jam ten patiko ir nusprendė, padedamas protingų draugų, kažką sukurti apie Biržus.

Įdomi leidinio struktūra. Pavyzdžiui, savo mėgstamus maršrutus pristato iš Biržų kilę garsūs žmonės. Kieno pamėgtais takais leisimės šio netradicinio gido puslapiuose?

Siekdami suteikti miesto paveikslui įvairovės, pakalbinome keletą žymių biržiečių. Ačiū Indrai Drevinskaitei už parinktas asmenybes – rašytoją Rugilę Audenienę, lengvaatletę Austrą Skujytę, žurnalistą, literatą, kraštotyrininką Algirdą Butkevičių – ir užrašytas jų mintis. Taip pat knygoje pateikiami keli skirtingo pobūdžio maršrutai pėsčiomis, dviračiais ar vandeniu. Tai maršrutai „Paskui Joną ir Adolfą Mekus“ su Indra Drevinskaite, „Pasivaikščiojimas po Biržus be rožinių akinių“ su Raimonda Vengryte, „Biržai iš vandens (ant vandens)“ su Justinu Simanavičiumi, „Biržų žydų keliais“ su Daliumi Mikelioniu. Alternatyviajame gide daugiausia dėmesio skiriama Biržų miestui, tačiau į jį įtrauktos ir rajono svarbios lankytinos vietos.

Leidinio struktūra nėra tradicinė: visgi ar gidas suteiks pagrindinę turistinę informaciją?

Sudėtinga įvertinti, kas yra pagrindinė turistinė informacija. Gide yra žemėlapis, maršrutai, nurodyti objektų adresai. Visą kitą faktografinę informaciją dabartinis žmogus, jei reikia ar ko pritrūksta, gali pasitikrinti Google. Dabartiniams žmonėms nebereikia smulkių detalių. Žmonės ieško emocijos, istorijos, įkvėpimo. Vadovaudamiesi tokiu modeliu esame parengę knygą „Klaipėda. Alternatyvus miesto gidas“. Sprendimas pasiteisino, tad pritaikėme ir knygai apie Biržus. Tai vadinamasis „genius loci“ (iš lotynų k. „vietos dvasia“) metodas, kai kartu su faktais derinamas gilesnis žvilgsnis į vietos įdomybes, dabar gyvenančius žmones ir jų vertybes.

Šiuo metu alternatyvus Biržų gidas yra elektroniniu pavidalu. Ar planuojate jį spausdinti?

Taip, toks planas yra ir buvo. Buvome sutarę su viena iš Biržų kertinių įmonių dėl partnerystės leidžiant knygą, manėme, kad susitarimas galioja ir kitų partnerių neieškojome. Deja, priartėjus finišui, bendravimas iš partnerių pusės nutrūko. Bet kokiu atveju, viskas priklauso nuo to, ar atsiras tvirtai apsisprendęs spausdinto varianto partneris, kuris norės prisidėti prie šios idėjos ir sudarys galimybę mylintiems Biržus pavartyti spausdintą knygą.

Kaip ir kur rasti elektroninį leidinio variantą ir ar jis bus mokamas?

Elektroninis leidinio variantas bus pasiekiamas EPUB ir ePDF formatais. EPUB formatas yra pritaikytas naudoti knygų skaityklėse. Leidinį bus galima įsigyti akad.lt, leidinio puslapyje Facebook – „Biržai. Alternatyvus miesto gidas“. Leidinys mokamas. Knygų leidyboje seniai pastebėtas dalykas, kad žmonės nemokamai dalinamų knygų nevertina. Turi būti bent simbolinė kaina, tada gautas daiktas įgyja kitą prasmę.

Naudodamasis proga, norėčiau pakviesti į knygos sutiktuves šių metų gruodžio 7 d. 15 val. Nuoroda į virtualų susitikimą MS Teams. Išsamesnė informacija knygos puslapyje Facebook „Biržai. Alternatyvus miesto gidas“.

Norėjome gyvo pristatymo, deja, esant tokioms neapibrėžtoms sąlygoms dėl ribojimų, nusprendėme rinktis saugesnį variantą. Tikimės, kad turėsime galimybę susitikti ir gyvai, kai tik bus palankios aplinkybės.

 Biržų kultūra Biržuose, Lietuvoje ir pasaulyje.

logo