B. Petkevičiūtės nuotr.
Biržuose, Vytauto gatvėje, greta firminės AB „Siūlas“ parduotuvės įsikūrusi įmonės kavinukė jau kurį laiką uždaryta – patalpos išnuomotos kitiems verslininkams.
Biržiečių pamėgta miesto centre esanti kavinė „Lino namai“ vieną dieną tiesiog uždarė duris ir užkabino lapelį su užrašu „nedirbame“. Daugelis vylėsi, kad darbas tik laikinai sustabdytas, tačiau savininkai paaiškino, kad šią veiklą nutraukia, bet tose pačiose patalpose greitu metu maitinimo paslaugą teiks kitas verslininkas.

Veikė nuostolingai

„Maitinimo įstaiga seniai veikė nuostolingai, tik tiek, kad nebuvome jos atsisakę. Dabar buvo priimtas sprendimas, kad maitinimo paslaugos mūsų įmonei yra per menka veikla, tad neverta stengtis išlaikyti. Jeigu turėtume kelis maitinimo taškus, tai gal atsipirktų, būtų lengviau paskirstyti darbo krūvį, rasti pavaduojančių žmonių. Dabar kavinės patalpas išnuomojome kitam verslininkui“,- situaciją komentavo AB „Siūlas“ atstovas Vainibutas Ignas Voras.

Jis akcentavo, kad greta veikianti įmonės parduotuvė, kurioje AB „Siūlas“ prekiauja gaminiais iš lino – verpalais, audiniais, stalo ir virtuvės gaminiais, patalyne, drabužiais – veikia ir laukia pirkėjų. „Prekyba miesto centre reprezentuoja pagrindinę įmonės veiklą. Kartu ir klientams patogiau mūsų produkcijos įsigyti parduotuvėje, o ne ieškoti fabriko“,- komentavo V.I. Voras.

Dau­giau kaip 85 pro­c. pro­duk­ci­jos AB „Siū­las“ eks­por­tuo­ja į Ame­ri­ką, Aust­ra­li­ją, ketvirtadalis eksporto už­sa­ky­mų ke­liau­ja į Ja­po­ni­ją... „Mū­sų ga­mi­nių ra­si­te vi­sa­me pa­sau­ly­je nuo JAV iki Pie­tų Ko­rė­jos ir Ja­po­ni­jos, jau net ne­kal­bant apie Eu­ro­pą. Ir mes la­bai tuo džiau­gia­mės“, —  sa­ko V. I. Vo­ras.

Biržų rajonui įmonė svarbi ne tik garsinanti savo kraštą, bet ir sukūrusi apie 360 darbo vietų. „Tikriausiai Biržų rajone AB „Siūlas“ ir UAB „Biržų duona“ esame didžiausi darbdaviai.

Karas Ukrainoje palietė ir šios įmonės veiklą – sumažėjo užsakymų ir tai turėjo įtakos baigti maitinimo paslaugą ir susitelkti stiprinant gamybą.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/

oras oras