Karūnavimo dieną Vabalninke įteiktas „Lino žiedas“

Stanislovo VADAPOLO nuotr.
Zita su dukros Eglės šeima

Liepos 6-ąjai sinoptikų pranešimai nebuvo guodžiantys. Į šventę gausiai rinkosi vabalninkiečiai, kai kurie apsidrausdami atsinešė skėčius. Vis tik gamta nutarė netrukdyti šventės. Juk Vabalninke ji ne eilinė: ne tik valstybės diena, bet ir svarbaus apdovanojimo – „Lino žiedo“ įteikimo iškilmės.

Susirinkusiuosius pasveikino, gražios šventės linkėjo Vabalninko seniūnas Laimutis Braždžionis ir svečias profesorius Algirdas Raslanas. Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo narys Algirdas Garbauskas šventės dalyviams priminė, kad fondo nariai, pritariant visuomeninių organizacijų atstovams, dar šį pavasarį nutarė „Lino žiedo“ žymenį skirti Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokytojai Zitai Kumpelienei.

Paprastai šis žymuo būdavo įteikiamas per Vabalninko dienos minėjimą balandžio mėnesio pabaigoje. Šįmet paskelbtas karantinas sujaukė planus, todėl aukščiausias Vabalninko apdovanojimas – „Lino žiedas“ Zitai Kumpelienei įteiktas tik dabar.

Zita Narbutaitė Kumpelienė kilusi iš kaimyninio Panevėžio rajono. Vilniaus pedagoginiame institute įgijo fizikos mokytojos specialybę. Porą metų padirbėjusi Ramygalos vidurinėje mokykloje, nuo 1980-jų ji jau 40 metų yra Vabalninke, tad moterį galime vadinti tikra vabalninkiete. Čia ji ištekėjo, išaugino ir išleido į gyvenimą trejetą vaikų. Jau ir 5 anūkių susilaukė.

Vabalninke fizikos mokė vidurinėje mokykloje, paskui technikume, žemės ūkio mokykloje. Kai fizikos dalyko pamokų sumažėjo, ėmėsi buities kultūros, maisto ruošimo pamokų. Teko persikvalifikuoti ir baigė Vilniaus pedagoginio instituto buities kultūros specialybę. Susidomėjo ir ėmėsi atgaivinti liaudies amatus. 2008 m. jai suteiktas tautodailininkės vardas. Pasireiškė kaip tradicinių amatų, sertifikuotų tautinio paveldo produktų meistrė, senųjų vilnos, milo vėlimo, audimo amatų, darbų iš šiaudų puoselėtoja. Dalinasi patirtimi, ruošia edukacinius užsiėmimus, parodas.

Zitai netrūksta ir visuomeninės veiklos. 1998 metais Vabalninko žemės ūkio mokykloje įkūrė ūkininkių draugiją. Vidurinės mokyklos mergaites rankdarbių mėgėjas subūrė į „Kraitės“ klubą ir jam vadovauja. Vabalninkas turėjo dvi sertifikuotas amatų meistres – Zitą Kumpelienę ir Vitenę Repšienę, todėl Vabalninko bendruomenės parengtas projektas gavo finansavimą ir buvo suremontuoti bendruomenės namai, įrengti amatų mokymo kambariai. Zitos galvoje nuolat knibžda naujos idėjos. Sunku ir išvardinti visus Zitos nuopelnus. Matote, kad ji verta garbingo apdovanojimo.

Vabalninko bendruomenės vardu Zitą sveikino bendruomenės pirmininkė Irmina Sirvydienė, seniūnas Laimutis Braždžionis, Zitos šeimos nariai, tautodailininkai, kolegos, draugai.

Zitą sveikino Vabalninko kultūros namų folkloro ansamblis „Saulala“, vadovaujamas Petro Matulio. Šventėje skambėjo Valstybės dienai skirtos dainos, Aloyzo Janulio posmai, kol atėjo laikas visiems susikibus už rankų sugiedoti Lietuvos himną.

Koncertą pratęsė Alizavos kultūros namų meno vadovas Rimvydas Kirstukas. Zita Kumpelienė dėkojo visiems ir kvietė bendruomenės namuose apžiūrėti jos darbų parodą.