Kaimų gyventojai neviltyje – važiuoti neįmanoma, greičiau pėsčiomis kulniuoti

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Pasak „Biržiečių žodžio“ skaitytojų, normalaus kelio į Nausėdžių kaimą nėra, todėl gyventojai priversti į namus keliauti ne didesniu kaip 10 km/h greičiu. Tos pačios problemos neramina ir kitų kaimų gyventojus.
Bir­žų mies­te gy­ve­nan­tys žmo­nės pik­ti­na­si dėl duo­bių ke­liuo­se, ta­čiau ką kal­bė­ti kai­mų gy­ven­to­jams, kai au­to­mo­bi­liu įma­no­ma va­žiuo­ti 10 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu. O to­kių kai­mų ra­jo­ne tik­rai ne­ma­žai, to­dėl ke­liau­jan­tiems ten­ka šar­vuo­tis kant­ry­be ir lauk­ti gied­rų orų ar­ba grei­de­rio — ne­ži­nia, kas pir­miau pa­si­ro­dys.

Kur įšalas, ten ir duobės

Pavasario, o tiksliau geresnių orų, laukti siūlo ir Pasvalio kelių tarnybos Biržų meistrijos vyriausiasis inžinierius Virginijus Degutis. Jis tikino, kad kelininkai rankų sudėję nesėdi, tačiau gerų rezultatų pasiekti sunku dėl esančio įšalo?

„Tokia situacija – gamtos rezultatas. Kai viduryje žiemos prasideda teigiamos temperatūros, nieko negalima padaryti. Pagal galimybes kelius greideriuojame. Jeigu bent kiek yra pašalę, greideriuoti negalima, o duobėti keliai todėl, kad vis dar yra įšalo“,- paaiškino specialistas.

Kelininkas atkreipė dėmesį, kad statomi kelio ženklai, ribojantys transporto svorį. Taip stengiamasi apsaugoti kelius nuo gadinimo, kur jų danga per silpna sunkiai technikai. „Visada atsižvelgiame gavę pranešimą apie tai, jeigu žmonės negali išvažiuoti blogu keliu. Važiuojame padėti ir savaitgaliais. Tad ne tik gyventojai, bet ir kelininkai laukia pavasario“,- sakė V. Degutis.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/