Kai­mo bend­ruo­me­nėms kaip „ak­muo nuo šir­dies“ – elekt­ros galios mokesčio mo­kė­ti ne­be­rei­kės

I. Butkevičiūtės nuotr.
„Metų metais stebėjomės, kodėl bendruomenėms reikia mokėti tą mokestį. Kiek kreipdavomės vis atsimušdavome, kaip į sieną“,- sakė Rinkuškių bendruomenės pirmininkas Vytas Juška, kurį labai nudžiugino žinia, kad elektros galios mokestis bendruomenei panaikintas.
Biržų rajono kaimo bendruomenės, iš savivaldybės perėmusios panaudos sutartimi pastatus, kuriuose anksčiau buvo vykdoma komercinė veikla, kas mėnesį įmonei „Ignitis“ turėjo mokėti elektros galios mokestį. Kai kurioms bendruomenėms, tai buvo tarsi akmuo po kaklu. Tačiau neseniai šis mokestis bendruomenėms buvo panaikintas, nors kelias iki šio rezultato bendruomenių atstovams buvo ne tik ilgas, bet dar ir akmenimis grįstas... “Baisu net pagalvoti, kaip visokie „igničiai“ lupikauja“,- sakė Rinkuškių kaimo bendruomenės, kuri pagaliau šio mokesčio naštos atsikratė, pirmininkas Vytautas Juška.

Mokėjo, jei ir nesinaudojo

Sužinojęs, kad kai kurioms rajono kaimo nebereikės mokėti elektros galios mokesčio, džiaugsmu norėjo pasidalinti Rinkuškių kaimo bendruomenės ir Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkas Vytautas Juška.

„Pagaliau įvyko dalykas, dėl kurio jau buvome beveik praradę viltį. Metų metais stebėjomės, kodėl bendruomenėms, kurioms teko „laimė“ įsikurti savivaldybei priklausančiose patalpose, kuriose anksčiau buvo vykdyta komercinė veikla, reikia mokėti tą vadinamąjį elektros galios mokestį. Rinkuškių kaimo bendruomenė yra įsikūrusi buvusioje pirtyje, kurioje jau daug metų tokia veikla nėra vykdoma. O bendruomenė turėjo kas mėnesį mokėti tą mokestį. Kiek ėjome, kalbėjome, klausėme – kaip į sieną „atsimušdavome“. Tuometiniai valdžios atstovai vis aiškindavo, kad neįmanoma nieko pakeisti“,- kalbėjo V. Juška.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com