Įvarė į kampą: paprastus vandens vartotojus pavertė pažeidėjais

Stanislovo Vadapolo nuotr.
„Rūpesčių dėl vandens tiekimo labai daug, o bendruomenės pačios per silpnos su jais susidoroti“, – sako R. Bieliakienė.
Biržuose yra apie 20 kaimų, kurie patys ilgus metus apsirūpindavo geriamuoju vandeniu. Tačiau jau kuris laikas jiems tai draudžia daryti įstatymai, parengti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Pasirodo, artėjant link XXI a. vidurio dar tenka gadinti nervus dėl iš krano bėgančio vandens. Ir visa tai šalyje, kur vandens resursų galėtų pavydėti daugelis.

Nepramušamas biurokratizmas

Kaimų gyventojus, kurie naudojasi sovietmečiu pastatytais vandens įrenginiais, pradėjo bausti. Tačiau gyventojai neturi jokių alternatyvų – kitos centralizuotos vandens tiekimo sistemos jų kaimuose nėra. Dėl taip aklai skiriamų baudų Šukioniai ir Meilūnai kreipėsi į teismą, tačiau pavyko baudas tik susimažinti.

Aiškinama, esą kelias dešimtis metų skaičiuojantys įrengimai neatitinka ir Europos Sąjungos standartų – tiek aplinkosauginių, tiek geriamojo vandens kokybės.

Vienintelė įstatymiškai leidžiama išeitis turėti vandens ir negauti baudų – kad senuosius įrenginius perimtų UAB „Biržų vandenys“ ir bandytų užtikrinti jų veikimą.

Tuomet tą patį vandenį gyventojai galėtų gerti nebaudžiami.

Sovietmečiu kolūkiams priklausę vandens įrenginiai šiandien bešeimininkiai ar turi tik dalį savininkų, neretu atveju jie priklauso tiesiog visam kaimui. Tai apsunkina perėmimo procesą.

Popieriuose – tikras bardakas, realybėje – kol kas žmonės patys administruoja įrenginius, yra paskirti tai sugebantys gyventojai. Tiesa, įrenginiai seni, genda, o juos prižiūrinčius gyventojus taip pat apleidžia jėgos.

Norint, kad vandens tiekimas atitiktų europinius reikalavimus, yra reikalingos apie 3 milijardų investicijos visoje Lietuvoje. Pinigų tam niekas tam neskyrė.

Šiuo klausimu buvęs V. Rinkevičius beldėsi net į prezidentūros duris. “Vanduo ne prabanga, o egzistencija. Reikia ne aklai vykdyti Europos Sąjungos direktyvas, o įvertinti kiekvieną situaciją racionaliai“, – teigė,V. Rinkevičius, kuris įregistravo projektą Seime, kad gyventojams būtų leidžiama bent laikinai apsirūpinti vandeniu. Tačiau pasikeitus valdžiai vargu ar kas nors rūpinsis, kad šis projektas būtų svarstomas, nors problema egzistuoja visoje Lietuvoje.

Toliau skaitykite elektroninėje laikraščio versijoje (PDF 3 Eur/mėn.) http://old.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E