Įgyvendintas Biržų jaunimo klubo „Žalias!“ projektas „Rinkis Biržus“

Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė susitiko su Biržų jaunimo klubo „Žalias!” vadovu Merūnu Jukoniu. Buvo aptartas klubo įgyvendintas projektas „Rinkis Biržus“ bei jo rezultatai.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 metais siekiant gerinti reemigrantų ir kitų asmenų, sugrįžtančių ar naujai atvykstančių gyventi į Biržų kraštą, informavimą ir konsultavimą. Buvo sukurtas tinklalapis www.rinkisbirzus.lt ir socialinių tinklų puslapis, kuriais siekiama, kad aktualią informaciją apie įvairias veiklas ir paslaugas Biržuose galima rasti vienoje vietoje. Klubo vadovas Merūnas Jukonis džiaugėsi, kad surinkus ir susisteminus informaciją paaiškėjo, kad veiklų ir paslaugų Biržuose yra visa gausybė.

Projekto metu taip pat parengtas ir išleistas lankstinukas su aktualia informacija, išspausdintas straipsnis apie socialines ir kitas paslaugas Biržų mieste, inicijuota diskusija „Reemigrantai ir jų palaikymas Biržų rajone“ bei atlikta reemigrantų apklausa svarbiausiais jų informavimo ir konsultavimo poreikio klausimais. Apklausos ir diskusijos rezultatai perduoti Biržų rajono savivaldybei.

Projektas finansuotas Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir Biržų jaunimo klubo „Žalias!” lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus galite rasti https://rinkisbirzus.lt/