Biržų socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų premijoms lėšų skyrė mažiau. Kodėl?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti patvirtinimo“, Biržų rajono savivaldybei skirta 14 080 Eur. Tuo tarpu kaimyniniams rajonams skirtos kur kas didesnės pinigų sumos. Kodėl Biržų rajono socialinių paslaugų įstaigose dirbantys darbuotojai nuskriausti?

Savivaldybės krepimasis

Pavyzdžiui, Pasvalio savivaldybei vienkartinėms premijoms išmokėti skirta 52560 eurų, Kupiškio – 42960, Anykščių – 50700 eurų. Biržams atiteko keturi kartus mažesnė pinigų suma – 14080 eurų.

Savivaldybė kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, pabrėždama, kad Savivaldybės administracijos teritorijoje veikia 10 socialines paslaugas teikiančių įstaigų, seniūnijose dirba 13 socialinio darbo organizatorių. Savivaldybės administracija, jausdama socialinę nelygybę (dėl neproporcingo lėšų paskirstymo Biržų rajono savivaldybės administracijoje veikiančių socialinių įstaigų darbuotojams), paprašė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagrįsti, kokiais kriterijais buvo vadovautasi paskiriant lėšas vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti, kai tuo tarpu kaimyniniam, panašaus dydžio rajonui (Pasvalio r.) skirta 52 560 Eur.

Ministerijos atsakymas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, išnagrinėjusi Biržų rajono savivaldybės administracijos kreipimąsi dėl vienkartinių premijų skyrimo, informavo, kad kiekvienais metais Ministerija renka duomenis apie biudžetinėse įstaigose ir seniūnijose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokestį už praėjusių metų paskutinį ketvirtį ir už einamųjų metų pirmąjį ketvirtį. Lėšos premijoms mokėti buvo paskirstytos pagal surinktą informaciją už 2019 m. I ketvirtį.

Taip pat informuota, kad siekiant atliepti visų sektorių poreikius, kurie teikia būtinąsias socialinės paslaugas karantino laikotarpiu Vyriausybės pasitarime buvo pritarta Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano pakeitimo, kuriuo vadovaujantis Nevyriausybinės visuomeninės organizacijos (NVO) galės pretenduoti į 1000 eurų paramą, jeigu jų praėjusių metų biudžetas neviršijo 30 000, o NVO, kurių biudžetas viršijo 30 000 eurų galės pretenduoti į 5000 eurų paramą. Šios lėšos bus skirtos asmens apsaugos priemonėms, dezinfekciniam skysčiui, darbuotojų prastovoms padengti, priemokoms mokėti, savanoriams apmokyti ir jų išlaidas padengti, kai jų vykdytos veiklos yra susijusios su COVID-19 pandemijos sukeltomis pasekmėmis. Planuojama, kad priemonė startuos birželio pradžioje.

Viešųjų įstaigų darbuotojai – už borto

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius „Biržiečių žodžiui“ sakė, jog tokia nedidelė pinigų suma skirta todėl, kad ministerija rinko duomenis tik apie biudžetinėse įstaigose dirbančių darbuotojų skaičių ir atlyginimus, tačiau neįtraukė viešųjų įstaigų, kurios atlieka tas pačias funkcijas, kaip ir biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų darbuotojai. Taip išeitų, jog lėšos vienkartinėms premijoms skirtos tik Biržų rajone veikiančiai biudžetinei įstaigai Legailių senelių namams. Taip pat į premijas galėtų pretenduoti seniūnijų socialinio darbo organizatoriai. Viešosios įstaigos – Socialinių paslaugų centras ir „Vaiko užuovėja“ – lieka už borto.

Anot K. Knizikevičiaus, jau seniai svarstomas klausimas, jog reikia reorganizuoti viešąsias įstaigas, nes nuolat dėl savo statuso jos nukenčia. Tačiau kalbos ir lieka kalbomis.

Sutarties niuansai situacijos neišspręs

K. Knizikevičius sakė, jog yra ir vienas bet. Sutartyje, kurią Savivaldybė pasirašė su Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentu dėl vienkartinių premijų skyrimo rašoma, jog vienkartinės premijos skiriamos „savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams“. Žodžio „biudžetinių“ nėra. Tačiau jei 14080 eurų pretenduotų ir viešosios įstaigos, tai kiekvienam darbuotojui tektų labai menka suma. Be to, yra rekomendacijos, kokio dydžio vienkartinė premija turėtų būti skiriama. Pavyzdžiui, globos įstaigų, lankomosios priežiūros darbuotojams – nuo 80 iki 100 proc. atlyginimo dydžio premija, socialinio darbo organizatoriams – 20 proc. ir t. t.

K. Knizikevičius sakė, jog bus ieškoma galimybių, kaip paskatinti viešųjų įstaigų darbuotojus. Tačiau šį klausimą turės spręsti politikai.

Mero komentaras

Meras. V. Jareckas pirmadienio rytą ant savo darbo stalo dar neturėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymo į Savivaldybės administracijos užklausimą dėl premijų, nors ši informacija Savivaldybės tinklalapyje buvo paskelbta dar praėjusią savaitę. Mero nuomone, skriaudą bus galima atitaisyti premijas sumokant iš sutaupytų lėšų socialinėms reikmėms. Tad viešųjų įstaigų darbuotojams premijų teks palaukti iki rudens.