Biržų dekanate keičiasi kunigai

Asmeninio albumo nuotr.
Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų administratorius, laikinas Biržų dekanato dekanas Jonas Morkvėnas.

Panevėžio vyskupijos kurija informuoja apie naujų dvasininkų paskyrimus. Permainos ir Biržų dekanate.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijoje tikintiesiems patarnauti lieka dabartinis vikaras kunigas Povilas Bartkevičius.

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM dekretu, kunigas Algis Neverauskas atleistas iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono, Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų administratoriaus bei Biržų dekanato dekano pareigų ir paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonu. Diakonas Vilius Valionis atleistas iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos sielovados bendradarbio pareigų ir paskirtas sielovados bendradarbiu Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijoje.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu, Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų administratoriumi ir laikinu Biržų dekanato dekanu paskirtas kunigas Jonas Morkvėnas. Kunigas Jonas – mūsų kraštietis. Dvasininkas kilęs iš Geidžiūnų parapijos. Kunigui 43 metai. Į kunigus įšventintas 2005 metų gruodį. Iki paskyrimo į Biržų dekanatą kunigas Jonas Morkvėnas patarnavo Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos ir Geležių Šv. Juozapo parapijos tikintiesiems. Buvo administratorius bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Panevėžio miesto ir rajono skyriaus bendruomenės kapelionas.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo, Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų vikaru paskirtas kunigas Normundas Figurinas. Kunigas kilęs iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos. Kunigystės šventimai jam suteikti šių metų birželio 27 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje.

Biržiečių mylimas kunigas Ernestas Želvys nuo 2019-ųjų liepos tarnavęs Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaru, buvęs Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos pranciškonų pasauliečių brolijos dvasinis asistentas, Ateitininkų kuopos Dvasios vadas, Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM dekretu taip pat atleistas iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.