Ritas Vaiginas paliks rajono tarybą?

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
R. Vai­gi­nas svarsto galimybę atsisakyti Biržų rajono savivaldybės tarybos nario mandato.
Lietuvos socialdemokratų darbo partijos atstovas Ritas Vaiginas portalui „birzietis.lt“ telefonu patvirtino, kad svarsto galimybę pasitraukti iš Biržų rajono savivaldybės tarybos. Galutinį sprendimą jis ketina priimti iki rugpjūčio 1 dienos.

Jei Ritas Vaiginas pasitrauks iš Biržų rajono savivaldybės tarybos, jo vietą užims socialdarbietė Toma Karvelytė. 

Paklaustas, ar neplanuoja dalyvauti Seimo rinkimuose,  Ritas Vaiginas atsakė, kad galutinio sprendimo nėra priėmęs. „Partijos valdyba ir taryba ragina dalyvauti rinkimuose, kadangi Lietuvos valstiečių žąliųjų sąjunga atsisakė bendradarbiavimo, keliant bendrus kandidatus, su mūsų partija.  Nors LSDDP taryba patvirtino mane partijos sąraše šešioliktu numeriu ir nori kelti mano kandidatūrą vakarinėje Sėlos apygardoje, savo sutikimo kol kas nedaviau. Turiu laiko apsispręsti iki rugpjūčio 1 dienos“, - teigia Biržų rajono tarybos narys.