Barsuko oloje apsigyveno šikšnosparniai

Š. Kubiliaus nuotr.
Barsuko oloje apsigyveno šikšnosparniai, gal dabar ją reikėtų vadinti šikšnosparnių ola?
Antradienį nuvykę išmatuoti padidėjusios 2017 metais atsivėrusios smegduobės Karajimiškio draustinyje, Biržų regioninio parko darbuotojai buvo nustebę – Barsuko olos urvuose apsigyveno šikšnosparniai!

Biržų regioninio parko lankytojų administratorė Inga Maskoliūnienė pajuokavo, kad smegduobių pavadinimus jau reikėtų keisti. Barsuko oloje apsigyveno šikšnosparniai, o Lapės oloje pavasariais tuoktuves kelia žalčiai.

Barsuko olos smegduobės gyliui pamatuoti Biržų regioninio parko specialistai, pasinaudoję ultragarso tolimačiu, galėjo pažadinti šikšnosparnius.

Barsuko ola patenka į Karajimiškio kraštovaizdžio draustinį ir į Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklą „Natura 2000“ Buveinių apsaugai svarbią teritoriją „Karajimiškio kaimo apylinkės“. Šios teritorijos steigimo tikslai: stepinių, aliuvinių pievų, karbonatinių uolienų atodangų bei vienintelės Lietuvoje olų buveinės.

Lankytojų prašoma nesiartinti prie besiformuojančios įgriuvos!