„Antytės“ turėtojai reprezentuoja Regioninį parką

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Biržų Regioninio parko direktorius Kęstutis Baronas kviečia prisijungti prie direkcijos sukurto prekinio ženklo.
Biržų regioninis parkas kviečia ženklinti savo produkciją ir paslaugas specialiu produkto ženklu – „Antyte“. Biržų regioninio parko produkto ženklas buvo sukurtas, norint paskatinti parko lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietinių gyventojų.

Biržų regioninio parko direktorius Kęstutis Baronas pasakojo, kad ženklo turėtojas turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Įgyjantys ženklą turi gyventi ar vykdyti veiklą Biržų regioniniame parke, taip pat savo veikla negali pažeisti saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus, teikti naudą vietos bendruomenei. „Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir Biržų regioninio parko direkcijos“,- teigė K. Baronas.

Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus paraiškų teikėjų atitikimą nustatantiems kriterijams. Sprendimus dėl Ženklo suteikimo priims Biržų regioninio parko direktoriaus patvirtinta komisija. „Mes patikriname kandidatus, kad įsitikintume, jog jie atitinka kriterijus. Nes tai iš dalies yra mūsų atsakomybė“,- pasakojo direktorius.

Norintys įsigyti prekinį ženklą iki balandžio 27 dienos turi kreiptis į Biržų regioninį parką.Šiuo metu yra 6 „Antytės“ ženklo turėtojai: Danguolė Ignatjeva – apgyvendinimo paslaugos, Čygo-Kalkio tikroji ūkinė bendrija „Rinkuškiai“ – amatų, tradicinių verslų produktai, Gendrutis Sindriūnas – žemės ūkio produktai ir prekybos paslaugos, MB Širvėnos krantas – pusgaminių ir mėsos konservų gamyba, maitinimo ir prekybos paslaugos, Biržų turizmo informacijos centras – prekybos, gido, kelionių organizavimo, turizmo informacijos teikimo ir