80 tūkst. eurų – medžiojamų gyvūnų žalos prevencijai

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Didžiausia dalis planuojamų lėšų bus skiriama medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijai.
Medžiojamų gyvūnų žalos prevencijai teks bene didžiausias kąsnis neseniai pristatytoje rajono aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje ateinantiems metams. Apie ją „Biržiečių žodžiui“ sutiko plačiau papasakoti Biržų r. savivaldybės ekologė Jurgita Bruniuvienė. Specialistė teigia, kad ši programa svarbi gamtosauginiu-ekologiniu požiūriu.

Kokios naujovės laukia ateinančiais metais?

Šalia kitų aplinkai svarbių priemonių, numatytos lėšos varninių paukščių gausai reguliuoti. Georadaru bus tiriami nutekamųjų sistemų įrenginiai Apaščios upės pakrantėje. Rengsime studiją dėl Širvėnos ežero įžuvinimo žolėdėmis žuvų rūšimis.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Didžiausia dalis planuojamų lėšų bus skiriama medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijai.