Biržų gatvėse – protestuojančių ūkininkų traktorių kolona

Tomo Bekerio nuotr.
Ūki­nin­kų pro­tes­to ak­ci­ja "Trak­to­riai" Bir­žuo­se.
Biržų krašto ūkininkai antradienį prisijungė prie Lietuvos žemdirbių masinės protesto akcijos "Traktoriai". Į Biržus suvažiavo ir J. Janonio aikštėje išsirikiavo apie 100 traktorių. Ūkininkai taikiame mitinge išsakė savo nuoskaudas. Po mitingo traktoriai riedėjo Vilniaus, Maironio, Vytauto gatvėmis. Protesto akcijos šūkis – "Lietuva, tavo kaimas miršta". Ši protesto akcija prieš Lietuvos valdžios institucijų vykdomą žemės ūkio politiką, didinamą mokesčių naštą ir nepagarbą.

Akcija "Traktoriai": nuotaikos
Antradienį devintą valandą ryto iš Biržų rajono seniūnijų kaimų į Biržų miestą pajudėjo pirmieji ūkininkų traktoriai. Prie kai kurių traktorių vairo sėdo ir jų ūkių mechanizatoriai. Su vyrais ūkininkais į Biržus patraukė ir jų artimieji – žmonos, vaikai. Kuras – nežymėtas. Vieni kuru pasirūpino išvakarėse. Kad nesusidarytų degalinėse kamščiai.
Kai kurie iš ūkių į miestą pasuko pavieniui, o palatvės ūkininkai iš Germaniškio ir Suosto – kolona. Kolonoje keliolika ūkininkų. Už "Belorus" vairo ir moteris – protesto akcijos dalyvė Gerda Janušonienė (Dilytė) iš Svidžių. Atriedančius traktoriais į miestą Biržų krašto ūkininkus biržiečiai sutiko įvairiai. Vieni – grožėjosi kolona ir smalsumo dėlei skaičiavo traktorius. Kiti ūkininkus palaikė, tretieji svarstė: kam čia šiais laikais lengva? Nebent tik tiems, kurie sėdi valdžios viršūnėje...
– Palaikau protestuojančius ūkininkus! Jeigu tik turėčiau su kuo, važiuočiau ir aš. Dirbu 4 ha žemės. Techniką žemės ūkio darbams samdau. Valdžia labai skriaudžia mažažemius ūkininkus. Draudžia stoti į darbo biržą. Jokių socialinių išmokų. Atsikask žemės ir gyvenk kaip nori, – piktinosi Dainora iš Rinkuškių.
J. Janonio aikštėje su kūdikiais vežimėlyje buriavosi jaunos ūkininkų žmonos – Asta, Ugnė...
– Mes solidarizuojamės su ūkininkais. Labai gaila, kad tokiais kraštutiniais veiksmais ūkininkams tenka ginti savo interesus. Tai žmonių kiršinimas. Bet ne iš gero gyvenimo čia susirinkome. Skeptikai neįsivaizduoja, kiek prakaito žemdirbys išlieja. Vertėtų kartu su ūkininkais paplušėti, tada įsivaizduotų realią padėtį, – pastebėjo Asta.
Grupelė šukioniečių ūkininkų – Bitinų, Rudžių, Bieliakų šeimos irgi atvyko palaikyti protestuojančių ūkininkų.
– Nors ir akcija taiki, bet valdžiai smūgis į paširdžius. Suprantu: vieni ūkininkai mažesni, kiti stambesni, bet kodėl valdžia dalį jų uždarbio nori atimti ir išdalinti kitiems? Smukdomas žemės ūkis, kaimas. Ūkininkai – didelė jėga. Jeigu visi vieningai suvarytų savo techniką prie Seimo rūmų... Ši ūkininkų akcija man šiandien priminė Sausio įvykius Vilniuje, kai technika buvo užblokuotas Žirmūnų tiltas, kad nepravažiuotų rusų tankai, – mintimis "Biržiečių žodžiui" dalijosi J. Janonio aikštėje sutiktas biržietis šviesuolis Juozas Enskaitis.

Aikštėje – dainos
J. Janonio aikštėje skambėjo Biržų kultūros centro etnografės Jūratės Garnelienės dainos, buriavosi ūkininkai, jų ūkių darbininkai. Prie protestuotojų prisijungė Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėjos Stasė Eitavičienė ir Vaida Dževečkaitė-Klepeckienė bei Audrio Šimo padėjėja Eugenija Prokopavičienė. Stabtelėjo ir praeiviai biržiečiai. Aikštėje pasirodė Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas, administracijos direktorius Vidas Eidukas, mero patarėja Janina Bagdonienė, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas Staškevičius. Jie bendravo su protesto akcijos "Traktoriai" dalyviais.

Akcijos, iššūkiai, šūkiai
Protesto akcijoje netruko tautinės atributikos. Trispalvėmis vėliavėlėmis ir vėliavomis išpuošta technika. Kai kurie ūkininkai su trispalviais šalikais. Ant traktorių lipdukai su akcijos šūkiais: "Lietuva, tavo kaimas miršta".
Pirmasis akcijos etapas, protesto akcija "Žalieji kryžiai" prasidėjo lapkričio viduryje. Prie kelių ūkininkai statė kryžius. Jie siekė atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į žemdirbių problemas. Kryžiai simbolizuoja žemdirbių diskriminaciją Europos Sąjungoje. Akcija "Traktoriai" – antras įspėjamasis protesto etapas. Ūkininkai įspėja ir neatmeta ir trečio etapo: jeigu į jų reikalavimus nebus atsižvelgta, gruodį visos Lietuvos žemdirbiai vyks prie Seimo.
Iš Juostaviečių ūkininko Arvydo Džiulnos eilių, skambėjusių protesto akcijos mitinge:
Tad pečius suremkim, broliai,
Būkime visi kartu.
Biržai – Vilnius – juk netoli –
Atvažiuosim su griausmu!

Mitinguojančiųjų mintys
Mitinge Parovėjos krašto ūkininkė, Biržų žemdirbių asociacijos pirmininkė Vaidutė Stankevičienė kalbėjo:
– Prognozuojama, kad šiandien Lietuvoje į rajonų centrų gatves išriedės ir protesto akcijoje dalyvaus nuo 2 iki 3 tūkstančių traktorių. Nedalyvaus tik Šalčininkų rajonas. Ūkininkai nebesitaikstys su žeminimu ir šmeižimu, tolimesniu kaimo ir miesto žmogaus supriešinimu. Kantrūs ir pasyvūs mes buvome ilgai. Suprantame: sunku mokytojams, gydytojams, policininkams, gaisrininkams ir gerai turbūt tik tiems, kurie leidžia pačius įstatymus. Per laiką mūsų valdžia susitvarkė juos taip, kad Lietuvoje protestuoti viešai tapo sudėtinga. Užtat mes pavydžiai šį rudenį žiūrėjome į protestuojančius prancūzus, olandus ir vokiečius, kuriems įstatymai leidžia laisvai reikšti savo nuomonę ir buvo sudarytos viso sąlygos žemės ūkio technika užtvindyti šalių kelius be jokių trukdžių. Mūsuose kitaip. Gerovė kuriama jau tris dešimtmečius, bet visi kūrėjai ją kūrė savaip. Didelė siūlomų naujai surinktų lėšų suma numatyta paimti iš žemės ūkio, kuris, šalies valdininkų nuomone, Lietuvoje gyvena per gerai ir per mažai prisideda prie bendros gerovės. Matome, kad žemės ūkio atžvilgiu vykdama puolimo politika peržengė visas kantrybės ribas. Su šia akcija vyksta proveržis žemdirbių galvose. Jie su kiekviena akcijos diena vis drąsiau pradeda reikšti savo nuomonę – ginti savo darbą. Save ir savo šeimas turime apsiginti patys. Sunkmetis – unikali galimybė visiems susiburti bendriems darbams, nes čia yra kova už save, savo šeimas, vaikų ateitį ir pagarbą ūkininkui. Dar pamatėme, kad visi kiti gi visuomenės sluoksniai mano esą gerokai geresni ir jų verslai teisingesni nei žemės ūkio. Dar mums bando įskiepyti, kad šiandienos ūkininkas labiausiai teršia gamtą, yra tiesiogiai atsakingas už valstybei priklausančią ir netvarkomą melioraciją. Lietuvoje taikomi dvigubi standartai. Verslo įmonė uždirbanti iki 300 tūkst. eurų, turinti 10 darbuotojų yra laikoma labai maža, jai taikomos mokestinės bei kitos lengvatos. Ūkyje tu jau esi magnatas. Politikai nuolat menkina Lietuvos žemdirbių indėlį į valstybės iždą, nevertina jų prisidėjimo prie socialinių problemų sprendimo ir tuo mažina pasitikėjimą kaimo žmonėmis.
Lietuvos ūkininkų sąjungos Biržų skyriaus pirmininkas Tadas Micikevičius tvirtino: nuoskaudos susikaupė ir privedė prie akcijos siekti tvarkos ir teisingumo. Pirmininkas dėkojo ūkininkams už vieningumą, o Biržų rajono valdžiai ir Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėjai įteikė ūkininkų reikalavimus.
Biržų rajono savivaldybės meras V. Jareckas pabrėžė: žemės ūkis – prioritetinė rajono grandis. Ūkininkai išlaiko ne tik save, savo šeimas, bet kuria naujas darbo vietas. Savivaldybei artimi ūkininkų rūpesčiai, bet ne savivaldybės valioje ir galioje svarbiausios ir aktualiausios šios dienos žemdirbių problemos. Meras tikino: savivaldybė pagal galimybes prisideda prie kaimo gerbūvio. Iš savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos įvairiems projektams: sporto aikštynams, melioracijos įrenginių atnaujinimui, keliams, viešosioms erdvėms. Kitąmet startuos nauji projektai. Jiems iš savivaldybės biudžeto irgi bus skiriama pinigų. Pasak mero V. Jarecko, rajono Savivaldybės taryba priėmusi sprendimą ir 2020 metais žemdirbiams sumažins žemės mokestį.
Juostaviečių kaimo ūkininkas Arvydas Džiulna kalbėjo: valstybės gerovės pamatai kuriami ant kaimo griuvėsių. Arvydas apie liūdną kaimo dalią prabilo savo kūrybos eilėmis.
Savivaldybės tarybos narys, Pagavėnių kaimo ūkininkas Kęstutis Armonas pripažino: ūkininkai į Biržus suvažiavo ne pasididžiuoti savo technika. Ūkininkams skaudu ir neramu dėl kaimo ateities. Kaimas, tradicijos nyksta. Be ūkininkų patys laukai neapsiars, javai nepasisės... Ūkininkas K. Armonas neslėpė apmaudo: kai kurie ūkininkai liko abejingi šiai akcijai. Kai kurie pasislėpė už kampo... Tie, kurie protesto akcijoje dalyvauja, sąžinė rami.
Germaniškio kaimo ūkininkas Linas Vaitkevičius pasakojo:
– Piktinasi ir smerkia ūkininkus už tai, kam statėme kryžius. Kryžius juk tikėjimo simbolis. Čia ir yra mūsų tikėjimas. Mes, brolis ir aš, statėme kryžius prie fermos. 30 metų fermoje laikėme karves, bet mūsų pienininkystės ūkis žlugo, nes paskaičiavome: nuostolinga. Mes prašome: nebekelkite mokesčių. Ūkininkams pavydi tik tie, kurie nežino realios padėties, nepaskaičiuoja, kiek reikia atiduoti bankams už paskolas. Jie tik mato: ūkininkai turi, o kiek jie išleidžia – nežino, – prisiminė ūkininkas L. Vaitkevičius.
Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorius Biržų rajone Zenonas Prašmantas – už ūkininkus. Biržų krašto ūkininkai turi jėgos. Daug technikos į miestą suvažiavo. Z. Prašmantas linkėjo ūkininkams išlaikyti savo svorį, savigarbą, vienybę.

Kolona
Po mitingo iš Janonio aikštės protesto akcijos "Traktorius" dalyviai pajudėjo Biržų miesto gatvėmis. Traktorių kolonos priekyje važiavo Germaniškio krašto ūkininko Henriko Bertulio traktorius. Traktorių kolona nuo J. Janonio aikštės nusidriekė Vilniaus, Maironio bei Vytauto gatvėmis iki pat buvusio pašto pastato. Vieni biržiečiai kolonoje suskaičiavo – 98, kiti – 103, treti – 105 traktorius.
J. Janonio aikštėje ir kelyje tvarką palaikė Biržų rajono policijos komisariato pareigūnų ekipažai.

Žemdirbių kreipimasis


Biržų rajono merui Vytui Jareckui, Seimo nariams Viktorui Rinkevičiui ir Audriui Šimui
Aukščiausios Lietuvos valstybinės valdžios institucijos, 2008 m. ratifikuodamos Lisabonos sutartį, suteikė visiems mūsų šalies piliečiams (mokytojams, gydytojams, žemdirbiams, ir kt.) bendrą ES pilietybę, garantuojančią bekompromisę apsaugą ir prieinamumą prie bendrųjų ES vertybių, kurių ekonominė išraiška yra nediskriminavimo ir deramo pragyvenimo lygio užtikrinimas, pagrįstas teisingu atlygiu už atliktą darbą.
Atsakingai ant savo pečių nešdami Lietuvos regionų plėtros ir kaimo vietovių gerovės didinimo naštą, prisidėdami prie šalies teritorinio saugumo užtikrinimo, susidurdami su naujais klimato kaitos iššūkiais, Lietuvos žemdirbiai pasigenda jų pastangas atitinkančių valdžios institucijų veiksmų. Todėl ĮVERTINDAMI tai, kad:
– anksčiau padarytos politikų klaidos lemia sudėtingas derybas ES institucijose dėl teisingo, sąžiningo rėmimo Lietuvos žemės ūkiui, kas sąlygoja diskriminaciją konkuruojant bendroje ES rinkoje su nevienodomis ES rėmimo sąlygomis;
– tendencingai formuojamas neigiamas požiūris į dirbančiuosius žemės ūkyje žiniasklaidos priemonėse ir valdžios institucijose;
– žemdirbiai pirmieji susiduria su klimato kaitos padariniais, trejus metus iš eilės žemės ūkis patiria nuostolius dėl oro sąlygų kataklizmų;
– žemės ūkio produktų supirkimo kainos mažėja, tuo pačiu metu didėjant keliamiems reikalavimams, tačiau kartu atveriant ES rinkas žemės ūkio produktų importui iš trečiųjų šalių, kur produkcija gaminama liberalesnėmis sąlygomis;
– žemdirbys nepelnytai laikomas nuodytoju ir aplinkos teršėju, nors Lietuvoje užauginta produkcija viena švariausių ES;

KONSTATUODAMI, kad:
– mokesčiai žemės ūkiui didėjo net iki 5 kartų per paskutinius 3 metus;
– mažinamas finansavimas sektoriui;
– visai kitai valstybinei infrastruktūrai skiriamas finansavimas ženkliai didesnis nei maisto gamybos infrastruktūrai;
– žemės ūkis yra pagrindinis darbdavys kaime, o viena darbo vieta pirminėje žemės ūkio produktų gamyboje sukuria 3–4 darbo vietas maisto pramonės, aptarnavimo, prekybos sektoriuose.
– krenta produktų supirkimo kainos;
– Lietuvos žemdirbiai negauna paramos klimato kaitos priemonėms įgyvendinti, kaip numatyta Paryžiaus susitarime;
– žemdirbius žeidžia nepagrįstos negatyvios nuostatos jų atžvilgiu;

Lietuvos žemdirbiai REIKALAUJA:
– nepriimti mokestinių ir kitų sprendimų, didinančių žemdirbių išlaidas iki nebus sudarytos vienodos konkurencinės sąlygos su kitų ES valstybių narių žemdirbiais – pasiektas ES tiesioginių išmokų vidurkis.
Lietuvos žemdirbių kreipimasis
– Deramos pagarbos Lietuvos kaimui ir žemdirbiams, aprūpinantiems Lietuvos žmones sveiku, saugiu maistu.
– Sustabdyti šmeižikiškos informacijos srautą žiniasklaidos priemonėse, nukreiptą prieš dirbančiuosius žemės ūkyje.
Lietuvos žemdirbių protesto akcijos dalyviai

Komentarai

Bobelė    Pen, 2019-11-29 / 12:46
Čia kaip pagal filmą ,,Turtuolis vargšas,, bet jeigu ir toliau jie ,,pils,, tiek ,,nuodų,,ant pasėlių tai nežinau kokius kryžius reikės statyti jų laukuose.
Steponas    Šeš, 2019-12-07 / 16:55
Tikri ubagėliai...žinoma,kad su tokia vargana technika sunku apdirbti Lietuvos laukus. Gal susimeskime-slaugytojos,vairuotojai,maximos kasininkės?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.